CONFERÈNCIES EI5

DIMARTS DIA 28 DE GENER HEM COMENÇAT A FER LES CONFERÈNCIES A L'AULA (TEMÀTICA ANIMALS).


EL PRIMER EN FER L'EXPOSICIÓ HA ESTAT EN LLUC, QUE ENS HA XERRAT DEL LLEÓ.Sabem que:

-VIU E AFRICA I E ASIA.
-SON MAMIFERS I VARTABRATS.
-VIUEN E SA SAVANA EN MANADES I MENGEN CARN SOBRETOT ZEBRES.


MOLTES GRÀCIES LLUC HA ESTAT MOLT INTERESSANT! DIMARTS DIA 4 DE FEBRER NA CARME HA ESTAT L'ENCARREGADA DE FER LA CONFERÈNCIA SOBRE LES PAPALLONES.
Sabem que... 
 • SES PAPAONES NO TENEN OSUS, SON INSECTES.
 • XUCLEN ES NECTER DE SES FLOS.
 • TENEN ALES DE CULURINS.
 • VIUEN EL CAMP I ES BOSC, PER TOT EL MON.
 • NEXEN DOUS. PRIME SON URUGES, DESPRES FAN UNE CASA ON ES TANCEN I ES CUNVERTEXEN EN PAPAONES.

MOLTES GRÀCIES CARME, HEM APRÈS MOLTES COSES!DIMARTS DIA  11 DE FEBRER L'ENCARREGAT DE FER LA CONFERÈNCIA HA ESTAT N'ARITZ. N'ARITZ ENS HA EXPLICAT MOLTES COSES DELS OSSOS POLARS.


Sabem que:

- SOS PULA VIU EL POL NORT.
- ES VERTEBRAT I MEMIFER.
- VIU ES GEL I MENGE FOCES ENILLADES I PEXUS.

- ES UN GRAN NEDEDO.
- VIUEN TOT SOLS.
- TENEN SE PELL I SE LLENGU NEGRES.
- TENEN ES COS CUBERT DE PEL BLANC.

MOLTES GRÀCIES ARITZ!
DIMARTS DIA 18 DE FEBRER L'ENCARREGAT DE FER LA CONFERÈNCIA HA ESTAT EN TONI. EN TONI ENS HA EXPLICAT MOLTES COSES CURIOSES DE LES RATES PINYADES.


Sabem que...
 • PODEN VULA.
 • VIUEN DINS COVES I DINS ABRES.
 • MENJEN FRUITE I PETITS ENIMALS.
 • SES RATAS PINYADES SON MEMIFERS.
 • TENEN PEL PER TOT ES COS TRET DE SES ALES.
 
MOLTES GRÀCIES TONI!DIMARTS DIA 25 DE FEBRER L'ENCARREGADA DE FER LA CONFERÈNCIA HA ESTAT NA MERCÈ. NA MERCÈ ENS HA EXPLICAT MOLTES COSES QUE NO SABÍEM DELS PORIOLS.
Sabem que...

 • DORMEN ES TRONC DES ABRES.
 • E VEGADES ES POSEN COM A MORTS PERCE NO ELS MATIN.
 • NEXEN DOUS CULO GROC.
 • MENJEN PUGONS.
  ES PUGONS VIUEN E SES PLANTES I SE LES MENJEN.
 • ES PURIOLS SON MOLT IMPURTANTS PERCE PRUTEGEXEN SES PLANTES DES PUGONS.
 • DORMEN TOT SIVERN I CUAN ERIBE SE PRIMEVERE TENEN MOLTE GANE.
 • IA MOLTS TIPUS DE PURIOLS.
 • TENEN UNES ALES PER VULA I DEMUNT EN TENEN UNES ALTRES PER GUERDA SES ALES CE VOLEN.
 • TENEN SE CLOSCE VERMEA EM PICETS NEGRES PER FE PO ELS ALTRES ENIMALS CE SATRACEN PER MENJERSELS.
 • DEXEN SANC CE FA MOLTE PUDO PER DEFENSARSE.
 • NO TENEN OSUS PERCE SON INSECTES.

MOLTES GRÀCIES MERCÈ!


DIMARTS DIA 4 DE MARÇ L'ENCARREGADA DE FER LA CONFERÈNCIA HA ESTAT N'AINA. N'AINA ENS HA EXPLICAT TOT EL QUE HA APRÈS  DE LES ESTRELLES DE MAR AMB AJUDA DE LA SEVA FAMÍLIA .Sabem que..... • VIUEN E LE MA.
 • TENEN SINC BRASUS, PERO NIA DE MOLTS TIPUS.
 • IA ESTRELLES CE PODEN ERIBA E TENI 50 BRASUS,
 • CUAN SE LI ROMP UN BRAS, NI SURT UN ALTRE.
 • DES BRAS RUMPUT NEX UNE ALTRE ESTRELLE.
 • DEVALL TENEN SE BOCE I DEMUNT TENEN ES CUL.
 • SON INVERTEBRATS, NO TENEN OSUS.
 • MENJEN ALGES, CEREGOLS, CUPINYES, MUSCLUS I CRANCS.
 • PODEN VIURE FINS E DEU ANYS.
 • PODEN SE DE DIFERENTS COLORS: VERMELL, BLAU, ROSE, TERONJE,....

 MOLTES GRÀCIES AINA!


DIA 11 DE MARÇ L'ENCARREGAT DE FER LA CONFERÈNCIA HA ESTAT EN JORDI. EN JORDI ENS HA EXPLICAT EL QUE SAP DE LES FOQUES.


 MOLTES GRÀCIES JORDI!
Sabem que: 
 • SES FOCES SON MAMIFARS
 • NEXEN DE SE PANXE DE SA MARE.
 • MAMEN DE SA MARE.
 • TENEN PO DES TEURONS, ORCAS I BELENES PERCE SE LES VOLEN MENJA.
 • SES FOCES PODEN NEDA MOLTS CILOMETRES.
 • SABEN NEDA MOLT BE.
 • SES FOCES PODEN NADA FINS MOLT ENDINS DE LE MA.
 • TENEN OSUS, SON VERTEBRATS.
 • DEVALL SE PELL TENAN GRASE PER NO TENI FRET.
 • SES FOCES NO TENEN UREES.
 • MENJEN GAMBES I PEXUS.


DIMARTS DIA 18 DE MARÇ N'EMMA HA FET LA CONFERÈNCIA SOBRE LA GRANOTA I ENS HA EXPLICAT MOLTES COSES DE COM SÓN AQUESTS ANIMALS. 


Sabem que:


 • TENEN SE PELL MOLT FINE I UMIDE.
 • MENJEN MUSCIS, MOSCES, PURIOLS I FURMIGES.
 • NIA DE DIFERENTS CULOS.
 • NO TENEN COA.
 • TENEN CUATRE DITS DAVANT I SINC DITS DERERE.
 • TENEN UNE MEMBRANA ENMIG DES DITS.
 • TENEN ES UIS MOLT REDONS I SURTITS I SEPERATS E LE BANDE.
 • TENEN SE LLENGU MOLT LLAGE.
 • SES GRENOTES NO CEMINEN, BOTEN ISABEN NEDA MOLT BE.
 • VIUEN E SAIGU DOLSE I E SE TERRE.
 • NEXEN DOUS. DES OUS SURTEN ES CAPGROSUS.
 • ES CAPGROSUS ES CUNVERTEXEN EN GRENOTES.
 • SON VERTEBRATS PERCE TENEN OSUS.
 • SON ENFIBIS.
 • FAN CROAC-CROAC.
MOLTES GRÀCIES EMMA HA ESTAT MOLT INTERESSANT!


DIMARTS DIA 25 DE MARÇ L'ENCARREGADA DE FER LA CONFERÈNCIA HA ESTAT NA XISCA. NA XISCA ENS HA XERRAT DELS DOFINS.  
 • ES DUFI NEX DE SA PANXE DE SE SEVE MARE, ES MEMIFER.
 • CUAN SON PETITS BEUEN LLET.
 • CUAN SON GROSUS, MENGEN PEX. SOBRETOT ELS EGRADEN SES SARDINES.
 • I TAMBE ES CRANCS.
 • I ES CELEMAS.
 • I TEMBE MENGEN LUBINAS.
 • SABEN NADA MOLT BE.
 • PODEN BUTA MOLT ALT
 • TENEN SE PELL MOLT FINE.
 • RESPIRAN FORA DE SAIGU.
 • RESPIREN PER UN FURAT CE ES DIU ESPIRACLE.
 • TENEN ES MORU MOLT LLARC I TENEN DENS.
 • VIUEN E LE MA.
 • VIUEN E JEPO, MEJIC, PERU I URUGUAI.
 • IA OMUS CE ELS FAN PESA PER ES AROS.
 • EM ES CAP PODEN MOURE DOS AROS.

MOLTES GRÀCIES XISCA!DIMARTS DIA 1 D'ABRIL L'ENCARREGAT DE FER LA CONFERÈNCIA HA ESTAT EN MARTÍ. EN MARTÍ ENS HA EXPLICAT EL QUE HA APRÈS A CASA AMB AJUDA DE LA SEVA FAMÍLIA DEL ERIÇONS.

 Sabem que:

 • ES ERIÇONS CUAN NEXEN SON SECS.
 • CUAN SON PETITS, ECEBATS DE NEXE, NO TENEN PUNXES NI PEL.
 • MENJEN INSECTES, FRUITES I VEJETALS.
 • NEXEN DE SE PANXE DE SE MARE, SON MAMIFERS.
 • ES ERISONS TENEN PUNXES E SESCENE.
 • SON VERTEBRATS PERCE TENEN OSUS.
 • ES ERISONS TENEN DENTS.
 • VIUEN ES BOSC I EL CAMP.
 • CUAN ELS TOCES ES FAN UNE BOLLE.
 • SON SULITARIS I VIUEN TOT SOLS.
 • EN SIVERN DORMEN.
 • UN PERILL PER ES ERIÇONS SON ES COXUS.


MOLTES GRÀCIES MARTÍ!


DIMARTS DIA 8 D'ABRIL S'ENCARREGAT DE FER LA CONFERÈNCIA HA ESTAT N'ÁLEX. N'ÁLEX ENS HA XERRAT DELS PINGÜINS.Sabem que:

 • ES PINGUINS MENGEN PEXUS, CELEMAS I GAMBES.
 • SON USELLS PERO NO VOLEN.
 • CUAN CEMINEN ES BELENSEGEN.
 • SES SEVES POTES SON CURTES I GRUXADES.
 • SABEN NEDA MOLT BE.
 • NEXEN DUN OU.
 • TENEN UN BEC LLARC I PUNXAGUT.
 • E SE LLENGU I ES PELEDA TENEN UNS GANJUS DIMINUTS PER PUDE MENJA.
 • IA 17 ESPESIES DE PINGUINS.
 • ES PINGUI MES GROS ES ES PINGUI EMPEREDO.
 • TOTS SELIMENTEN E LE MAR I FAN NIUS E TERE.
MOLTES GRÀCIES ÁLEX!


DIMARTS DIA 29 D'ABRIL EN JAUME HA FET LA CONFERÈNCIA SOBRE EL CRANC.


 MOLTES GRÀCIES JAUME!

Sabem que:

 • ES CRANCS VIUEN A SERENE I E SES ROCES DE LE MA I ELS RIUS.
 • SON CRUSTASIS, TENEN UNE CLOSCE DURE I NO TENEN OSUS.
 • E CADE POSTE FAN 100 OUS.
 • MENJEN ALGES I PETITS INSECTES.
 • TENEN 10 POTES, 5 E CADE BANDE I DUES PINSES.
 • CAMINEN EL REVES PER DESPISTA ES ENEMICS.
 • IA MOLS TIPUS DE CRANCS. PODEN SE DE DIFERENTS CULOS I TEMANYS.

    
  DIMARTS DIA 13 DE MAIG L'ENCARREGADA DE FER LA CONFERÈNCIA VA SER NA JIMENA, ENS VA XERRAR DELS TORDS.

   MOLTES GRÀCIES JIMENA!
   
  Sabem que: 

  • ES TORD ES UN AU.
  • PODEN VIURE EL CAMP I E LE SIUTAT.
  • ES TORD MASCLE ES NEGRE I SE FEMELLE BLANCE I MERO EM TACES.
  • TENEN ES BEC PRIM I LLARC.
  • MENGEN FRUITE, CUCS I VERDURE.
  • NEXEN DE OUS.
  • VIUEN EN MANADA.
  • CANTEN MOLT BE.


  DIVENDRES DIA 23 DE MAIG L'ENCARREGAT DE FER LA CONFERÈNCIA HA ESTAT EN BIEL. EN BIEL ENS HA EXPLICAT EL QUE SAP DE LES ABELLES.   
  Sabem que: 

  - S'ABELLA REINA ÉS LA QUI POSA ELS OUS
  - SÓN INVERTEBRATS, NO TENEN OSSOS.  
  - SÓN INSECTES COM SES PAPALLONES.
  - TENEN UN PUNXA A NES CUL. 
  - N'HI HA QUE CERQUEN ES MENJAR. 
  - VIUEN ON HI HA FLORS: EL CAMP, S'HORT,... 
  - SA CASA DE SES ABELLES ES DIU RUSC. 
  - SES ABELLES MENGEN NÈCTAR I POLEN.- VIUEN EN GRAN GRUP, PERÒ QUAN VAN A CERCAR ES MENJAR SÓN SOLITÀRIES. 


  DIMECRES DIA 28 DE MAIG S'ENCARREGAT DE FER LA CONFERÈNCIA HA ESTAT N'OMAR. N'OMAR ENS HA XERRAT DE LES ÀGUILES REIALS.   
   MOLTES GRÀCIES OMAR!

  Sabem que: 

  - LES ÀGUILES MENGEN CONILLS, CABRES, SERPS, RATOLINS,...SÓN CARNÍVORES.
  - ELS POLLETS NÉIXEN DE COLOR BLANC AMB TAQUETES NEGRES.
  - SÓN AUS I NÉIXEN D'OUS.
  - SÓN DE COLOR MARRÓ  I TENEN UNA TACA DAURADA DALT EL CAP.
  - SÓN VERTEBRATS, TENEN COLUMNA VERTEBRAL.
  - NO TENEN DENTS, TENEN DOS FORATS AL BEC PER RESPIRAR.
  - TENEN UNES "GARRES" AFILADES.
  - PODEN VIURE UNS 20 ANYS.
  -PONEN DE 2 A 3 OUS.
  - MEDEIXEN QUASI DOS METRES.
  - QUAN CERQUEN MENJAR VOLEN EN CERCLES.
  - VOLEN MOLT RÀPID.
  - QUAN SÓN PETITES ELS PARES ELS HI DONEN EL MENJAR A LA BOCA.


  NA LUCI HA XERRAT DELS MUSSOLS:

   
  • ES MUSOLS CUAN NEXEN NO VOLEN.
  • DORMEN DE DIE I ES DESPERTEN DE NIT.
  • SON AUS I SON VERTEBRATS.
  • TENEN ES UIS GROCS, TRONGES I GROSUS.
  • CUAN NEXEN NO TENEN PLOMES.
  • NEXEN DOUS I FAN ES NIUS E SES BRANCES DES ABRES.
  • MENJEN GRENOTES,.... I ES MUSOL PESCEDO MENJE PEXUS.
  • SU MENJEN TOT DUN MOS. I TREUEN PER SE BOCE LU CE NO ELS EGREDE.
  • PODEN SENTI RENOUS DE COSES CE PASEN FINS E DOS CILOMETRES DE DISTANSIE.


   N'ADRIAN HA XERRAT DELS GORIL·LES:
     
   • VIUAN A SA SABANA.
   • SON MEMIFARS.
   • SON ES ENIMALS CE MES SA SEMBLAN A SES PERSONAS.
   • SON VERTEBRATS MOLT GROSUS I PODEN PENSA.
   • MENJEN ERELS, FUES I FLOS.
   • PODEN CEMINA DRETS I E 4 POTES.
   • ADOPTEN ELS GORILES PETITS CUAN CEDEN ORFES.
   • CUAN ESTAN MALEITS ES PICEN ES PIT AM ES PUNYS.

   

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada